Monday, 17 October 2011

Pemetaan Kurikulum Standard Prestasi (Pentaksiran) KSSR Sains


PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI

Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
·      Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup
·      Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
                        
·      B1D1E1
·      B2D1E1
·      B5D5E1
Manusia
·      Mengenal pasti bahagian tubuh manusia
·      Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia
·      Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang

·      B1D2E1
·      B2D2E1
·      B3D1E1
·      B5D2E1
·      B6D1E1
Haiwan
·      Mengenal pasti haiwan di sekeliling
·      Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan
·      Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan
·      Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Mengajuk bunyi pelbagai haiwan
·      Menunjukkan cara haiwan bergerak
·      Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

·      B1D3E1
·      B2D3E1
·      B3D2E1
·      B4D2E1
·      B5D3E1
·      B3D2E2
·      B3D2E3
·      B6D1E2
Tumbuhan
·      Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling
·      Mengenal pasti bahagian tumbuhan
·      Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan
·      Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan
·      Menceritakan tentang hasil ciptaan
·      Meramalkan keadaan di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan

·      B1D4E1
·      B2D4E1
·      B3D3E1
·      B4D3E1
·      B5D4E1
·      B6D1E4
·      B6D1E4
·      B6D1E3
Deria
·      PENGLIHATAN
o    Kenal pasti deria penglihatan
o    Kenal pasti warna, bentuk, saiz
o    Menaakul kepentingan warna dan saiz
o    Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk
o    Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza
o    Menceritakan tentang ciptaan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      BAU
o    Kenal pasti deria bau
o    Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau

o    Menaakul kepentingan deria bau dan bau
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      RASA
o    Kenal pasti deria rasa
o    Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa

o    Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      SENTUH
o    Kenal pasti deria sentuh
o    Membezakan ciri bahan (panas, halus dll)
o    Mengelaskan bahan berdasarkan ciri

o    Menaakul kepentingan ciri bahan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      MENDENGAR
o    Kenal pasti deria pendengaran
o    Mengenalpasti pelbagai bunyi

o    Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      MENGGUNA SEMUA DERIA
o    Mengaplikasi pengetahuan tentang deria
o    Menghargai organ deria


·     B1D5E1
·     B2D5E1
·     B3D4E1
·     B3D4E1
·     B4D4E1

·     B5D5E1

·     B1D5E1
·     B2D5E2
·     B4D4E2
·     B3D4E2
·     B5D5E1


·     B1D5E1
·     B2D5E3
·     B4D4E3
·     B3D4E3
·     B5D5E1


·     B1D5E1
·     B2D5E4
·     B2D5E4
·     B4D4E4
·     B3D4E4
·     B5D5E1

·     B1D5E1
·     B2D5E5
·     B4D4E5
·     B3D4E5
·     B5D5E1·     B6D1E5
·     B6D1E5
Timbul dan Tenggelam
·      Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam
·      Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      B4D5E1
·      B6D1E6
·      B5D6E1
Reka Bentuk
·      Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D)
·      Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D)
·      Menaakul kepentingan pelbagai bentuk
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      B3D5E1
·      B6D1E6

·     B6D1E6
·     B5D7E1

No comments:

Post a Comment