Monday, 17 October 2011

Pemetaan Kurikulum Standard Prestasi (Pentaksiran) KSSR Sains


PEMETAAN KURIKULUM STANDARD KEPADA STANDARD PRESTASI

Benda Hidup & Benda Bukan Hidup
·      Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup
·      Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
                        
·      B1D1E1
·      B2D1E1
·      B5D5E1
Manusia
·      Mengenal pasti bahagian tubuh manusia
·      Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia
·      Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang

·      B1D2E1
·      B2D2E1
·      B3D1E1
·      B5D2E1
·      B6D1E1
Haiwan
·      Mengenal pasti haiwan di sekeliling
·      Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan
·      Membanding dan membeza bahagian tubuh antara haiwan-aiwan
·      Mengitlak bahawa haiwan mempunyai ciri yang sama dan berbeza
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Mengajuk bunyi pelbagai haiwan
·      Menunjukkan cara haiwan bergerak
·      Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan

·      B1D3E1
·      B2D3E1
·      B3D2E1
·      B4D2E1
·      B5D3E1
·      B3D2E2
·      B3D2E3
·      B6D1E2
Tumbuhan
·      Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling
·      Mengenal pasti bahagian tumbuhan
·      Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan
·      Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan
·      Menceritakan tentang hasil ciptaan
·      Meramalkan keadaan di muka bumi jika terdapat hanya satu tumbuhan

·      B1D4E1
·      B2D4E1
·      B3D3E1
·      B4D3E1
·      B5D4E1
·      B6D1E4
·      B6D1E4
·      B6D1E3
Deria
·      PENGLIHATAN
o    Kenal pasti deria penglihatan
o    Kenal pasti warna, bentuk, saiz
o    Menaakul kepentingan warna dan saiz
o    Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk
o    Menggabung objek yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza
o    Menceritakan tentang ciptaan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      BAU
o    Kenal pasti deria bau
o    Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau

o    Menaakul kepentingan deria bau dan bau
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      RASA
o    Kenal pasti deria rasa
o    Mengelaskan bahan makanan berdasarkan rasa

o    Menaakul kepentingan deria rasa dan rasa
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      SENTUH
o    Kenal pasti deria sentuh
o    Membezakan ciri bahan (panas, halus dll)
o    Mengelaskan bahan berdasarkan ciri

o    Menaakul kepentingan ciri bahan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      MENDENGAR
o    Kenal pasti deria pendengaran
o    Mengenalpasti pelbagai bunyi

o    Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan
o    Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      MENGGUNA SEMUA DERIA
o    Mengaplikasi pengetahuan tentang deria
o    Menghargai organ deria


·     B1D5E1
·     B2D5E1
·     B3D4E1
·     B3D4E1
·     B4D4E1

·     B5D5E1

·     B1D5E1
·     B2D5E2
·     B4D4E2
·     B3D4E2
·     B5D5E1


·     B1D5E1
·     B2D5E3
·     B4D4E3
·     B3D4E3
·     B5D5E1


·     B1D5E1
·     B2D5E4
·     B2D5E4
·     B4D4E4
·     B3D4E4
·     B5D5E1

·     B1D5E1
·     B2D5E5
·     B4D4E5
·     B3D4E5
·     B5D5E1·     B6D1E5
·     B6D1E5
Timbul dan Tenggelam
·      Mengenal pasti objek yang timbul dan tenggelam
·      Mengubahsuai objek supaya boleh timbul / tenggelam
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
·      B4D5E1
·      B6D1E6
·      B5D6E1
Reka Bentuk
·      Mengenal pasti bentuk asas bongkah (3D)
·      Mereka bentuk objek / struktur menggunakan bentuk asas (2D) dan bentuk asas bongkah (3D)
·      Menaakul kepentingan pelbagai bentuk
·      Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

·      B3D5E1
·      B6D1E6

·     B6D1E6
·     B5D7E1

Sunday, 16 October 2011

JALUR GEMILANG

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU SIAPA GURAU SENDA)

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU SUKAHATI)

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU JOM MENGIRA)

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU JANTUNGKU)

KSSR Muzik Thn 1 (SELAMAT PAGI)Unit 1:SELAMAT PAGI
Fokus : Tempo cepat dan lambat
Standard kandungan :
 • Pengalaman Muzikal ( Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan)
Standard pembelajaran :
 • Menyanyi mengikut tempo
 • Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU GAJAH MENARI)


Unit 10 : GAJAH MENARI
Fokus : Ekspresi (dinamik dan lembut)
Standard Kandungan :
 • Pengalaman Muzikal (Membuat gerakan mengikut muzik)
 • Apresiasi muzik ( Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir)
Standard pembelajaran :
 • Membuat pergerakan berdasarkan dinamik pic, tempo dan bunyi.
 • Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU IKUT RENTAK)


Unit 18 : IKUT RENTAK
Fokus : Mencipta corak irama
Standard Kandungan :
 • Pengalaman Muzikal ( Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan)
 • Penghasilan Muzik ( Menghasilkan idea muzikal kreatif)
Standard Pembelajaran:
 • Menyanyi dengan postur yang betul
 • Memainkan perkusi mengikut detik
 • Mencipta corak irama mudah
 

Monday, 10 October 2011

Dok. Standard & bahan sokongan kurikulumPerkara paling penting sebelum merancang pengajaran dan pembelajaran, iaitu dokumen standard dan bahan sokongan Kurikulum bagi mata pelajaran Sains KSSR Tahun 1.

Standard Prestasi KSSR SAINS TAHUN 1Standard prestasi yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi Matapelajaran Sains Tahun 1 KSSR. Ianya dijadikan sebagai rujukan dan garis panduan dalam perlaksanaan pentaksiran KSSR.

Modul Pengajaran KSSR Sains Tahun 1Rujukan yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada semua guru Sains KSSR Tahun 1 mulai tahun 2011. Ianya didatangkan dengan Standard Pengajaran dan Pembelajaran KSSR.

Video Menarik... NAMA & BUNYI BINATANG


  Sebuah video yang menarik untuk digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran SAINS tahun 1 topik Haiwan. Let's enjoy the song....