Sunday, 16 October 2011

KSSR Muzik Thn 1 (LAGU GAJAH MENARI)


Unit 10 : GAJAH MENARI
Fokus : Ekspresi (dinamik dan lembut)
Standard Kandungan :
  • Pengalaman Muzikal (Membuat gerakan mengikut muzik)
  • Apresiasi muzik ( Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir)
Standard pembelajaran :
  • Membuat pergerakan berdasarkan dinamik pic, tempo dan bunyi.
  • Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

No comments:

Post a Comment