Sunday, 25 September 2011

Modul Sem 2

http://ppgpjj.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/kpd3026.pdf
http://ppgpjj.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/krb3033.pdf
http://ppgpjj.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/kpf3012.pdf
http://ppgpjj.weebly.com/uploads/1/0/1/2/1012122/krt3013.pdf

JADUAL TUTORIAL PPG-PJJ UPSI SEM 2

TUGASAN KPF3012: PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

ARAHAN
1. Kursus KPF 3012 ini mengandungi 1 (SATU) tugasan yang terpecah kepada 2 bahagian:
i. Bahagian A: Refleksi
ii. Bahagian B: E-Forum
2. Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan
hard-copy kepada tutor e-learning bagi kumpulan masing-masing.
3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda
mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus
anda.KATEGORI TUGASAN

1) Bahagian A (Portfolio) - 40 markah
         -Portfolio dibuat secara individu.
         -Butiran portfolio:
  1. Refleksi pembelajaran bagi unit 1 hingga 10 (20 markah)
  2. Esei ilmiah : - 
  • Bagaimanakah pengetahuan dan pengalaman terhadap isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan. (10 markah)
  • Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pembelajaran. (10 markah)

2) Bahagian B (E-Forum) - 20 markah
  1. Sebagai seorang guru, bagaimanakah anda melaksanakan tanggungjawab untuk mempastikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai? (4 markah)
  2. Perlukah dasar PPSMI  dilaksanakan di sekolah-sekola? Berikan hujah anda. (4 markah)
  3. Kurikulum Standard ke arah membangunkan modal insan bertaraf dunia. Bincangkan. (4 markah)
  4. Guru sebagai arkitek bangsa. Hujahkan. (4 markah)
  5. Peraturan-peraturan perkhidmatan keguruan dapat menjaminperkhidmatan yang cemerlang. Bincangkan. (4 markah)

Pensyarah KPD3026 (Group EL-B12)


KPD3026 : PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN
Kumpulan : EL-B12

Nama Pensyarah : En. Ibrahim bin Tamby Chek
Alamat Emel : ibrahim@fpe.upsi.edu.my


Pensyarah KPF3012 (Group EL-B12)


KPF3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: DASAR DAN FALSAFAH
Kumpulan : EL-B12

Nama Pensyarah : Dr Mohmad Noor bin Mohamad Taib
Alamat Emel : mnmt@upsi.edu.my

Pensyarah KBR3033 (Group EL-B11)

KBR 3033 : PENGANTAR BAHASA MELAYU
Kumpulan : EL-B11

Nama Pensyarah : En Abdullah bin Yusuf
Alamat Emel : abdullah@upsi.edu.my
No Tel : 05-4506480


Pensyarah KRT3013 (Group EL-B11)

KRT3013 : Teknologi Maklumat Sekolah Rendah
Kumpulan : EL-B11

Nama Pensyarah : Cik Amily Shafila bt Shariff
Alamat Emel : amily@upsi.edu.my
 No Tel : 05-4505011
No Fax : 05-4582615Takwim Semester 2


Saturday, 24 September 2011

Penerokaan Bermula....

Semester baru bermula kembali.... Hampir 2 bulan guru-guru PPG-PJJ UPSI intake Mac 2011 bernafas lega dan berehat cuti semester. Akhirnya semester 1 2011 telah pun dilalui dengan jayanya. Walau pelbagai perih jerih yang dilalui, sedikitpun tidak mematahkan semangat para guru untuk meneruskan perjuangan sebagai pelajar PPG-PJJ UPSI.

Yang pastinya semester baru telahpun muncul. Dalam kesibukan rakyat Malaysia beraya dan berumah terbuka kami pelajar PPG-PJJ UPSI telah pun memulakan semester baru pada 12 September 2011. Semester baru, assignment pun baru. Semoga di semester baru ini bakal kita lalui dengan penuh semangat dan azam baru. Perjuangan kita masih belum selesai.... kita akan terus meneroka, sehingga akhirnya segulung ijazah yang tertera nama kita berada di dalam genggaman kita.